วาง layout เว็บไซต์อย่างไรให้เหมาะสม

ขั้นที่สอง รองจากการสร้างหัวข้อ ก็คือการวางแผนหรือจัดวางรูปแบบของเว็บไซต์เรา ว่าอยากจะให้ webpage ออกมาในรูปแบบไหน มีเนื้อหาอะไรอยู่ตรงไหน โดยส่วนประกอบหน้าเว็บหลักๆ มีอยู่ 4 ส่วนคือ Header, Menu, Footer และ Contents

  1. กำหนดขอบเขต คือ ต้องกำหนดขอบเขตของหน้าเว็บให้แน่นอน ว่าแต่ละส่วนมีอะไรบ้าง จัดหมวดหมู่ให้เหมาะสม อย่าให้ปนเปกัน หรือออกนอกขอบเขตที่กำหนดไว้ ดังนี้
  • ส่วนบนสุด (Header) ส่วนนี้เราจะใส่ภาพโลโก้ของ website
  • แถบต่างๆ ด้านซ้ายมือ (Menu) ส่วนนี้จะมีเมนูต่างๆให้เลือก ที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาแต่ละหน้า
  • ส่วนล่างสุด(Footer) ส่วนนี้จะเป็นพื้นที่ ที่มักจะใส่ E-mail ข้อมูลติดต่อ หรืออ้างอิงต่างๆ
  • ตรงกลาง (Contents) เป็นส่วนหลักๆของเว็บของเรา เพราะส่วนนี้คือส่วนเนื้อที่จะให้ข้อมูลกับผู้เข้าชมเว็บ

  1. แบ่งสื่อ เป็นการแบ่ง วีดีโอ รูปภาพ และข้อความ ออกจากกัน โดยให้เอาส่วนที่ต้องการเน้นอยู่ด้านบนสุด หรือไม่ก็ล่างสุด เพื่อเป็นการเน้นให้ website มีความน่าสนใจ ไม่วางแบบสะเปะสะปะ นอกจากจะไม่สวยงามแล้ว ในบางครั้งจะทำให้เว็บของคุณโหลดช้ามากขึ้น สร้างความหงุดหงิด รำคาญใจ กับผู้เข้าชมเว็บได้อีกด้วย แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะเน้นส่วนไหน ง่ายๆ คือ ให้ดูที่เนื้อหาและจุดประสงค์ของเรา หากเว็บของเราเป็นเว็บหายสินค้า แน่นอนว่าลูกค้าที่เข้ามาสินใจสินค้า ดังนั้นเราควรเน้นภาพ หากเว็บไซต์มีเนื้อหาเชิงวิชาการ เราก็ควรเน้นข้อความ ให้ข้อความอยู่ด้านบนสุดเลยยิ่งดี นอกจากนี้ควรเป็นเนื้อหาที่ถูกต้องและเหมาะสมด้วย แต่ถ้าเว็บของเราเป็นในลักษณะของการให้ความบันเทิง เราควรเน้นวีดีโอ โดยให้มีข้อความสั้น กระชับมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพียงเท่านี้ก็สามารถสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้เข้าชมเว็บ แล้วยังทำให้คนเข้ามาชมเยอะด้วย
  2. การกำหนดขนาดหน้าเว็บ การกำหนดหน้าเว็บควรกำหนดให้เหมาะสมกับขนาดของหน้าจอภาพทุกขนาด ซึ่งปัจจุบัน smartphone tablet มีขนาดหน้าจอหลายขนาดมาก ดังนั้นควรเลือกออกแบบให้เป็น Responsive Web Designมันคือการ Design website ให้รองรับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ทุกชนิดที่มีเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ และที่สำคัญไม่สมควรเป็น scrall bar แนวนอน เนื่องจากตัวนี้จะทำให้การเลื่อนดูเนื้อหามีความยุ่งยาก
  3. จำนวนจอภาพ หากเว็บไซต์ของคุณมีเนื้อหามาก ควรแบ่งเนื้อหาออกเป็นหน้าๆ จะสวยงามและเหมาะสมกว่า กันทำเว็บยาวๆต่อกันเกิน 3 มันอาจจะยาวเกินไป ซึ่งไม่เหมาะสมอย่างมาก
  4. HTML5 ออกแบบ website ให้เว็บเป็นแบบ HTML เวอร์ชั่นนี้ เพื่อรองรับกับผู้เข้าชมเว็บที่ไม่ชอบความรำคาญจากพวก flash ต่างๆ แถมเวอร์ชั่น 5 ยังเป็นเวอร์ชั่นที่ง่ายต่อผู้เขียนเว็บอีกด้วย